Mbështetja e klientit

Ne kthimin e makines

Nëse e ktheni automjetin jashtë orarit të rregullt të zyres atehere duhet te hidhni çelësat në kutinë kryesore të specifikuar për një qëllim të tillë “Keybox”. Pasi të lëshoni automjetin sigurohuni që ta fotografoni atë nga të gjitha anët, shënoni kilometrat e saktë dhe nivelin e karburantit dhe na dërgoni dokumentacionin e plotë përmes emailit.

Nëse pas kontrollit nga një punonjës i CARWIZ-it, zbulohen dëmtime shtesë, do t'ju informojmë për shpenzimet e bëra përmes postës elektronike, si dhe do t'i mbështesim me fotografi dhe dokumentacionin e nevojshëm.

Ne ju këshillojmë të paguani me kartën e kreditit që është përdorur për të autorizuar  fondet dhe për të bërë depozitën gjatë marrjes së automjetit.

Gjithashtu, ju mund të paguani me një tjetër karte , debiti ose elektron, si dhe me para në dorë ne euro ose leke.

Nëse keni sigurimin e nevojshëm për dëmin e shkaktuar në automjet dhe dokumentacionin e nevojshëm nuk do të duhet të paguani për dëmet.

Në rast se dëmtimi që i keni shkaktuar automjetit nuk mbulohet nga sigurimi i zgjedhur, ajo do t'ju tarifohet sipas tarifave dhe kategorive të automjeteve të përcaktuara tashmë, nga fondet e depozitave që janë bllokuar në kartën tuaj të kreditit gjatë marrjes së automjetit dhe në maksimum të aksesit të sigurimit. Përveç kësaj, dhe pagesa e administratës për dëmet e automjetit është gjithashtu e ngarkuar sipas listës aktuale të çmimeve. Kjo ngarkohet gjatë demtimit  te automjetit. Klienti duhet të paraqesë të gjithë dokumentacionin që i është dhënë nga policia ose nga ndonjë person tjetër (raporti i policisë, raporti i testit të Alcoolit, raporti i dëmtimit) dhe plotësimi i një deklarate aksidenti te automjetit nga zyra.

CARWIZ ruan të drejtën për të ngarkuar të gjithë shpenzimet e dëmit të shkaktuar nëse klienti nuk vepron sipas rregullave dhe rregulloreve të Republikës së Shqipërisë, ose nëse nuk e ka ndjekur procedurën e raportimit të aksidentit.

Na kontaktoni

Për të rritur përvojën tuaj në shfletim, faqja web CARWIZ përdor cookies dhe teknologji të ngjashme. Nëse vazhdoni ta shihni këtë faqe, ne do të konsiderojmë se jeni dakord me përdorimin e tyre. Më shumë informacion »